Proiecte de cercetare

SC Intelectro Iasi SRL este o intreprindere inovativa, cu activitate principala de cercetare-dezvoltare, acreditata de catre ANCS in 2010.

SC Intelectro Iasi SRL a fost fondata in 2009 in urma a aprobarii unui grant pentru proiectul structural cu titlul "Reciclarea - Concept Ecologic si Tehnologic pentru viitor".

Incepand din 2010 suntem implicati in diverse proiecte de cercetare, pe care le veti gasi listate pe aceasta pagina

BUILD-BIO-PLAST

Proiect bilateral Romania-Turcia.

 • Acronim: BUILD-BIO-PLAST
 • Contract nr. 444/2010
 • Compozite din plastic reciclat si biomasa cu un continut ridicat de biomasa pentru profile si panouri dedicate cladirilor economice

Mai multe informatii despre proiect ...

NANO-CARPOL

Institutia finantatoare: ANCS.

 • Acronim: NANO-CARPOL
 • Contract nr. 107/30.05.2013
 • Noi senzori hibrizi bazati pe nanostructuri de carbon si polimeri electroactivi, cu aplicatii intersectoriale
 • POS CCE: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, AP2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, D2.3: Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, O2.3.1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative
 • Sectorul relevant pentru tematica proiectului: 17. Nanotehnologii

Mai multe informatii despre proiect ...

NANO-ELCHISENS

Institutia finantatoare: ANCS.

 • Acronim: NANO-ELCHISENS
 • Contract nr. 107/30.05.2013
 • Crearea centrului de cercetare-dezvoltare pentru nano-senzori electrochimici cu aplicatii multisectoriale
 • POS CCE: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, AP2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, D2.3: Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, O2.3.2: Dezvoltarea infrastructurii de C-D a întreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru C-D
 • Sectorul relevant pentru tematica proiectului: 17. Nanotehnologii

Mai multe informatii despre proiect ...

NANO-IMUNELCHIM-PLAT

Institutia finantatoare: MECS - ANCSI.

 • Acronim: NANO-IMUNELCHIM-PLAT
 • Contract nr. 68/08.09.2016, SMIS 103847
 • Diversificarea activitatii de CD prin elaborarea de platforme nano-senzoriale pentru detectia electrochimica si cuantificarea unor bio- si imuno-markeri cu aplicatii medicale, de mediu si securitate
 • POC: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, AP1: CDI in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, D4.4: Eco-nano-tehnologii si materiale avansate, 4.4.2; 4.4.3: Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii; Materiale si tehnologii pentru sanatate
 • Sectorul relevant pentru tematica proiectului: Nanotehnologii

Mai multe informatii despre proiect ...

Lansarea capacitatii de productie si cresterea competitivitatii companiei SC INTELECTRO IASI

Institutia finantatoare: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice si Fondurilor Europene si Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

 • Contract nr. 685/20.11.2017, SMIS 108386
 • Sprijinirea dezvoltarii sectorului nano-tehnologiilor in vederea cresterii competitivitatii economice si adaptarii tehnologice la nivelul standardelor europene
 • POR: Programul Operațional Regional 2014-2020, AP2: Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii, PI2.1: Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
 • Sectorul relevant pentru tematica proiectului: Nanotehnologii

Mai multe informatii despre proiect ...

 
Ascunde

Descriere